VELO-CE S.R.L. (www.velo-ce.eu)

Via Milano, 78 - 20013 Magenta - Italië

Bel: +39 380 10 15 453

Veloe® is een merk van VELO-CE SRL dat garandeert dat dit product vervaardigd is volgens de laatste Europese veiligheidsnormen en kwaliteitseisen die van toepassing zijn op dit soort producten en dat dit product op het moment van aankoop geen fabricage- en materiaalfouten vertoont.

Tijdens de productie zijn verschillende kwaliteitscontroles uitgevoerd. Mocht het gebeuren dat, ondanks al onze inspanningen, uw Velœ fiets tijdens onze garantieperiode van twee jaar een materiaal- en/of fabricagefout vertoont, dan is VELO-CE SRL verplicht deze garantie te respecteren. Indien u van mening bent dat uw garantie moet worden toegepast of indien u gedetailleerde informatie wenst over de toepassing van uw garantie, neem dan contact op met uw Velœ dealer.

Frame en toebehoren

De volgende garantiebepalingen zijn van toepassing op uw Velœ bike Alle voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van aankoop.

  • Vijf jaar garantie op het frame en de vork, behalve op slijtageonderdelen.

  • Twee jaar garantie op alle andere onderdelen.

Batterij

De Lithium-Ion batterij heeft gegarandeerd ten minste 60% van de nominale capaciteit na 1000 (duizend) volledige oplaadcycli. De dealer kan de status van de batterij en de restcapaciteit controleren.

Onderdelen en componenten

Onderdelen en componenten die niet door VELO-CE SRL zijn vervaardigd en hun toekomstige beschikbaarheid, worden gegarandeerd zoals bepaald door de respectieve fabrikanten en uiteengezet in de garantievoorwaarden van de respectieve fabrikanten.

Wat is niet gedekt.

Deze garantie dekt niet de normale slijtage van sommige onderdelen, inclusief, maar niet beperkt tot de kettingaandrijving, de riemaandrijving, de remmen, de handvatten, de schakelkabels, de banden en het zadel. Deze garantie geldt niet voor verf, stickers en afwerking.

Deze garantie dekt geen schade aan het product of schade veroorzaakt aan andere apparatuur indien geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door:

  • Onjuist gebruik of onjuiste behandeling. Ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing.

  • Aanpassing van de eBike

  • Installatie van componenten, onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor of compatibel zijn met de eBike zoals deze is verkocht.

  • Onjuiste montage

  • Het niet goed onderhouden van de eBike

  • Het niet laten onderhouden van de eBike.

Verantwoordelijke voor garantiezaken:

Mr. Stefano Moruzzi

Via Milano, 78 - 20013 Magenta - Italië

Bel: +39 380 10 15 453